Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä  

Nimi: Tmi Lumios Creative

Y-tunnus: 2955618-4

Osoite: Sienipolku 22, 96500 Rovaniemi

Sähköpostiosoite: veeraj@live.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava

Nimi: Veera Katariina Junttila  

Osoite: Sienipolku 22, 96500 Rovaniemi 

Sähköposti: veeraj@live.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus  

Rekisterissä ylläpidetään asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa ja laskutusta varten, sekä yrityksen liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

4. Rekisterin tietosisältö  

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset valokuvat tai muut sähköiset tilaustuotteet

5. Tietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisteriin kerätään tietoja:  

Asiakkaalta itseltään. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

8. Evästeiden (cookies) käyttö  

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 

9. Rekisterin suojaus  

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

10. Automaattinen päätöksenteko 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

13Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.